Abigail
Frączek
Web Designer
Telefon
+48 728 102 061
E-mail
abigail@adrespect.pl
WWW
https://adrespect.pl
Adres
ul. Piłsudskiego 22/U1
70-426 Szczecin

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem, i może zawierać poufne i/lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji, lub podjęcie jakichkolwiek działań odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat.

Jeżeli otrzymałeś/otrzymałaś tę wiadmość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie o tym nadawcy i usunięcie tej wiadomośći z wszelkich kont.